Adu-ţi aminte de Dumnezeu

 • Michel van Parys
  • Product Code: 978-630-6586-20-2
  • Availability: In Stock

  39.00 Lei

  Tags: Adu-ţi aminte de Dumnezeu, Adu-ţi aminte, exerciţii patristice, monah benedictin

  Book Information
  Publisher Galaxia Gutenberg
  Collection Teme patristice
  Author Michel van Parys
  Translator Ana-Maria Răducan
  Year of publication 2023
  Number of pages 350
  ISBN 978-630-6586-20-2
  Format 13x20

  Adu-ţi aminte de Dumnezeu. Exerciţii patristice ale unui monah benedictin  Aducerea aminte de Dumnezeu, într-o atitudine de recunoștință, reprezintă centrul mistagogiei rugăciunii. Este susținută de rugăciunea ceasurilor, rostită de comunitatea de credincioși și de meditația constantă asupra Bibliei. Biblia ne arată calea, care este Cristos Însuși. Darul lui Cristos cel Înviat, Sfântul Spirit, est activ ca „psihagogie” în Sfânta Scriptură, îl ia pe creștin de mână și îi dă puterea de a duce o viață plăcută lui Dumnezeu. O viață care îi este plăcută lui Dumnezeu: o bătălie victorioasă împotriva patimilor care sunt contra firii; o viață în credință, care ia mereu aminte la Dumnezeu și care își aduce aminte de faptele mântuirii: creația, a doua creație și venirea lui Cristos.

   − Michel Van Parys

   


  Cele cincisprezece articole și studii prezentate în acest volum tratează spiritualitatea Părinților Bisericii, dar ilustrează nu mai puțin miza ecumenică a proiectului patristic, așa cum este acesta înțeles de autor, și anume ca o spiritualitate teocentrică și trinitară, biblică și eclezială, pascală, liturgică, dar și întrupată în realitățile umane, îmbinând rugăciunea și acțiunea și trăită ca un  răspuns generos la chemarea Tatălui de a aduna la sine întreaga umanitate.

  − Alin Tat

   

   

  Comuniune și solitudine la Sfântul Vasile din Cezareea • Aducerea aminte de Dumnezeu: mistagogia rugăciunii la Vasile cel Mare • Dorința de Frumos, înnăscută în om, potrivit teologiei și antropologiei Sfântului Vasile cel Mare • Descoperirea Părinților Bisericii. Grigorie  de Nyssa • „Marele cuvânt catehetic” al lui Grigorie de Nyssa, o cateheză spre folosul cateheților • Slava și Spiritul. Interpretarea lui Grigorie de Nyssa la Ioan 17 • Dumnezeu, Tată și Pantokrator la Părinții capadocieni • Isihie al Ierusalimului, dascăl al „maicii bisericilor” • Din Horeb în Tabor: Schimbarea la Față a lui Cristos în  omiliile bizantine • Monahismul și însemnătatea sa pentru identitatea europeană • Convertirile la  Părinții deșertului • Călugărul, înger de comuniune, la Sfântul Nil de Rossano • Lumina  îndumnezeitoare” la Sfântul Benedict • Nașterea și viața în Cristos la Sfântul Nicolae Cabasila • Sfântul Teofan Zăvorâtul și rugăciunea inimii

  Pr. Michel van Parys (n. 1942) este călugăr benedictin. A fost abate al mănăstirilor  Chevetogne și Grotaferrata și director al revistei ecumenice Irénikon. Consultant pentru Congregația Bisericilor Orientale, a predat la Colegiul grec din Roma.

  Book Information
  Publisher Galaxia Gutenberg
  Collection Teme patristice
  Author Michel van Parys
  Translator Ana-Maria Răducan
  Year of publication 2023
  Number of pages 350
  ISBN 978-630-6586-20-2
  Format 13x20

  Write a review

  Please login or register to review