Istoria filosofiei antice - vol. 7: Renaşterea platonismului şi a pitagorismului, Corpus Hermeticum şi Oracolele caldeene |ed. 2022

 • Giovanni Reale
  • Product Code: 978-973-141-769-1
  • Availability: In Stock

  38.00 Lei

  Book Information
  Publisher Galaxia Gutenberg
  Collection Phronesis
  Author Giovanni Reale
  Year of publication 2019
  Number of pages 256
  ISBN 978-973-141-769-1
  Format 13x21

   

  Singurul bine statornic şi nemincinos e credinţa în Dumnezeu. (Philon din Alexandria)

   „Iar dacă există ceva care stă în puterea noastră şi nu cunoaşte stăpân, acel ceva este virtutea. (Albinus)

   „Oamenii îşi atrag relele prin propria şi libera lor alegere, nenorociţii; ei nu ştiu nici să vadă, nici să audă adevăratele bunuri ce lângă ei se află. Puţini sunt cei ce-au învăţat să scape de necazurile lor. (Pitagora)

   „Zeul a împărţit Raţiune tuturor oamenilor […], însă nu şi Minte […]. Fiindcă a voit, fiule, să o aşeze la mijloc între toate suflete, ca o răsplată pentru care trebuie luptat. (Hermes Trismegistos)

   „[Tatăl] este toate lucrurile, dar [toate] la modul inteligibil. (Oracolele caldeene)  Planul general al lucrării este următorul:

  Vol I: Orfismul şi presocraticii

  Vol II: Sofiştii, Socrate şi micii socratici

  Vol III: Platon şi Academia antică

  Vol IV: Aristotel şi peripateticii

  Vol V: Cinismul, epicureismul şi stoicismul

  VOL VI: Scepticismul, eclectismul, neoaristotelismul şi neostoicismul

  VOL VII: Renaşterea platonismului şi a pitagorismului, Corpus Hermeticum şi Oracolele caldeene

  VOL VIII: Plotin şi neoplatonismul păgân

  VOL IX: Direcţiile principale ale gândirii antice şi lexicul

  VOL X: Bibliografia gânditorior greci şi romani

  Book Information
  Publisher Galaxia Gutenberg
  Collection Phronesis
  Author Giovanni Reale
  Year of publication 2019
  Number of pages 256
  ISBN 978-973-141-769-1
  Format 13x21

  Write a review

  Please login or register to review