Reale Giovanni

Giovanni Reale(15 aprilie  1931 – 15 octombrie 2014), filosof italian, a urmat cursurile Liceului Clasic de stat din Casale Monferrato şi a studiat la Universitatea Cattolica din Milano, iar ulterior la Marburg an der Lan şi München.

A predat la Universitatea din Parma, unde a ţinut cursurile de Filosofia moralei şi de Istoria filosofiei. S-a mutat apoi la Universitatea Cattolica din Milano, unde a fost pentru mult timp profesor de istorie a filosofiei antice; tot aici a întemeiat Centrul de Studii metafizice, loc în care s-au format majoritatea discipolilor săi. Din 2005 predă la facultatea de filosofie San Raffaele din Milano, unde intenţionează să pună bazele unui nou Centru Internaţional de studii legate de Platon şi de rădăcinile platoniciene ale gândirii şi civilizaţiei occidentale.

Giovanni Reale a acordat o atenţie specială gândirii antice păgâne şi creştine, contribuind prin studiile sale la o mai bună cunoaştere a lui Aristotel, Platon, Plotin, Socrate şi Augustin. I-a studiat pe fiecare în parte, mergând oarecum împotriva curentului şi inaugurând o nouă cheie de lectură a lor.

Dintre lucrările sale amintim Il concetto di filosofia prima e l’unità della Metafisica di Aristotele (1961); Per una nuova interpretazione di Platone (1991); Saggezza antica (1996) [trad. rom. Înţelepciunea antică, Ed. Galaxia Gutenberg, 2005]; Platone. Alla ricerca della sapienza segrata (1997); Socrate. Alla scoperta della sapienza umana (1999); Il pensiero antico (2001).

Istoria filosofiei antice  a apărut mai întâi în 5 volume, în anul 1975, iar de atunci a cunoscut numeroase reeditări, ultima fiind cea de la Editura Bompiani, în anul 2004.


Istoria filosofiei antice - vol. 10: Bibliografia gânditorilor greci și romani |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 10: Bibliografia gânditorilor greci și romani |ed. 2022

59.00 Lei

Această listă a gânditorilor greci și romani răspunde unui număr de patru cerințe diferite și, drept urmare, propune patru genuri diferite de bibliografii.a) Unul face ..

Istoria filosofiei antice - vol. 9: Direcțiile principale ale gândirii antice și lexicul |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 9: Direcțiile principale ale gândirii antice și lexicul |ed. 2022

59.00 Lei

Am prezentat în volumul de față „termeni” preluați din diferite domenii.a) Unii (aceia referitori la conceptele cele mai restrânse sau mai tehnice) se limitează la a reda înțelesul..

SET 10 Volume- Seria “Istoria filosofiei antice”

Giovanni Reale

SET 10 Volume- Seria “Istoria filosofiei antice”

299.00 Lei 495.00 Lei

-40%

"Istoria filosofiei antice" pentru toți (set 10 volume), de Giovanni Reale - o lucrare scrisă într-o formulă de o îndrăzneață accesibilitate. Setul conţine:Vol I: Orfismul şi p..

Istoria filosofiei antice - vol. 8: Plotin şi neplatonismul păgân |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 8: Plotin şi neplatonismul păgân |ed. 2022

39.00 Lei

Noutatea volumului de față constă tocmai în această încercare de reconstituire a istoriei acelor trăsături spirituale care au dus la ultima creație de geniu a speculației grecești ..

Istoria filosofiei antice - vol. 7: Renaşterea platonismului şi a pitagorismului, Corpus Hermeticum şi Oracolele caldeene |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 7: Renaşterea platonismului şi a pitagorismului, Corpus Hermeticum şi Oracolele caldeene |ed. 2022

38.00 Lei

 „Singurul bine statornic şi nemincinos e credinţa în Dumnezeu.” (Philon din Alexandria) „Iar dacă există ceva care stă în puterea noastră şi nu cunoaşte stăpân, ..

Istoria filosofiei antice - vol. 6: Scepticismul, eclectismul, neoaristotelismul şi neostoicismul |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 6: Scepticismul, eclectismul, neoaristotelismul şi neostoicismul |ed. 2022

55.00 Lei

“Toate aceste probleme (de filosofie) […] înalţă şi uşurează sufletul, care, apăsat sub o grea povară, doreşte să-şi ia zborul şi să se reîntoarcă acolo de unde a pornit. Căci trup..

Istoria filosofiei antice - vol. 5: Cinismul, epicureismul şi stoicismul |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 5: Cinismul, epicureismul şi stoicismul |ed. 2022

69.00 Lei

Şcolile din perioada elenistică au păstrat un mesaj viu şi pentru omul de astăzi, pentru acel om care s-a rătăcit în hăţişul „structurilor” şi care crede că fericirea poa..

Istoria filosofiei antice - vol. 4: Aristotel şi peripateticii |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 4: Aristotel şi peripateticii |ed. 2022

39.00 Lei

Planul general al lucrării este următorul:Vol I: Orfismul şi presocraticiiVol II: Sofiştii, Socrate şi micii socraticiVol III: Platon şi Academia anticăVol IV: Aristotel şi peripat..

Istoria filosofiei antice - vol. 3:  Platon şi Academia antică | ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 3: Platon şi Academia antică | ed. 2022

55.00 Lei

La întrebarea „de ce există fiinţa şi nu mai degrabă nimicul?", Occidentul a putut, pentru prima dată, ca odată cu Platon să răspundă, bizuindu-se pe „cea de-a doua navigare": fiin..

Istoria filosofiei antice - vol. 2: Sofişti, Socrate şi mici socratici |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 2: Sofişti, Socrate şi mici socratici |ed. 2022

44.00 Lei

Planul general al lucrării este următorul:Vol I: Orfismul şi presocraticiiVol II: Sofiştii, Socrate şi micii socraticiVol III: Platon şi Academia anticăVol IV: Aristotel şi peripat..

Istoria filosofiei antice - vol. 1: Orfismul şi presocraticii |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 1: Orfismul şi presocraticii |ed. 2022

38.00 Lei

Filosofia » atât din punct de vedere semantic (sau lexical), cât şi din punct de vedere conceptual este o creaţie tipic grecească. De fapt, dacă în privinţa celorlalte componente a..

Înţelepciune antică. Terapie pentru suferinţa omului de astăzi

Înţelepciune antică. Terapie pentru suferinţa omului de astăzi

17.90 Lei

Suferinţele spirituale care-l afectează pe omul de astăzi (...) au o rădăcină comună bine identificabilă: cultura contemporană a pierdut sensul acelor importante valori care, în ep..

Showing 1 to 12 of 12 (1 Pages)