Phronesis

Istoria filosofiei antice - vol. 10: Bibliografia gânditorilor greci și romani |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 10: Bibliografia gânditorilor greci și romani |ed. 2022

59.00 Lei

Această listă a gânditorilor greci și romani răspunde unui număr de patru cerințe diferite și, drept urmare, propune patru genuri diferite de bibliografii.a) Unul face ..

Istoria filosofiei antice - vol. 9: Direcțiile principale ale gândirii antice și lexicul |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 9: Direcțiile principale ale gândirii antice și lexicul |ed. 2022

59.00 Lei

Am prezentat în volumul de față „termeni” preluați din diferite domenii.a) Unii (aceia referitori la conceptele cele mai restrânse sau mai tehnice) se limitează la a reda înțelesul..

SET 10 Volume- Seria “Istoria filosofiei antice”

Giovanni Reale

SET 10 Volume- Seria “Istoria filosofiei antice”

299.00 Lei 495.00 Lei

-40%

"Istoria filosofiei antice" pentru toți (set 10 volume), de Giovanni Reale - o lucrare scrisă într-o formulă de o îndrăzneață accesibilitate. Setul conţine:Vol I: Orfismul şi p..

Istoria filosofiei antice - vol. 8: Plotin şi neplatonismul păgân |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 8: Plotin şi neplatonismul păgân |ed. 2022

39.00 Lei

Noutatea volumului de față constă tocmai în această încercare de reconstituire a istoriei acelor trăsături spirituale care au dus la ultima creație de geniu a speculației grecești ..

Istoria filosofiei antice - vol. 7: Renaşterea platonismului şi a pitagorismului, Corpus Hermeticum şi Oracolele caldeene |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 7: Renaşterea platonismului şi a pitagorismului, Corpus Hermeticum şi Oracolele caldeene |ed. 2022

38.00 Lei

 „Singurul bine statornic şi nemincinos e credinţa în Dumnezeu.” (Philon din Alexandria) „Iar dacă există ceva care stă în puterea noastră şi nu cunoaşte stăpân, ..

Istoria filosofiei antice - vol. 6: Scepticismul, eclectismul, neoaristotelismul şi neostoicismul |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 6: Scepticismul, eclectismul, neoaristotelismul şi neostoicismul |ed. 2022

55.00 Lei

“Toate aceste probleme (de filosofie) […] înalţă şi uşurează sufletul, care, apăsat sub o grea povară, doreşte să-şi ia zborul şi să se reîntoarcă acolo de unde a pornit. Căci trup..

Istoria filosofiei antice - vol. 5: Cinismul, epicureismul şi stoicismul |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 5: Cinismul, epicureismul şi stoicismul |ed. 2022

69.00 Lei

Şcolile din perioada elenistică au păstrat un mesaj viu şi pentru omul de astăzi, pentru acel om care s-a rătăcit în hăţişul „structurilor” şi care crede că fericirea poa..

Istoria filosofiei antice - vol. 4: Aristotel şi peripateticii |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 4: Aristotel şi peripateticii |ed. 2022

39.00 Lei

Planul general al lucrării este următorul:Vol I: Orfismul şi presocraticiiVol II: Sofiştii, Socrate şi micii socraticiVol III: Platon şi Academia anticăVol IV: Aristotel şi peripat..

Istoria filosofiei antice - vol. 3:  Platon şi Academia antică | ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 3: Platon şi Academia antică | ed. 2022

55.00 Lei

La întrebarea „de ce există fiinţa şi nu mai degrabă nimicul?", Occidentul a putut, pentru prima dată, ca odată cu Platon să răspundă, bizuindu-se pe „cea de-a doua navigare": fiin..

Istoria filosofiei antice - vol. 2: Sofişti, Socrate şi mici socratici |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 2: Sofişti, Socrate şi mici socratici |ed. 2022

44.00 Lei

Planul general al lucrării este următorul:Vol I: Orfismul şi presocraticiiVol II: Sofiştii, Socrate şi micii socraticiVol III: Platon şi Academia anticăVol IV: Aristotel şi peripat..

Istoria filosofiei antice - vol. 1: Orfismul şi presocraticii |ed. 2022

Giovanni Reale

Istoria filosofiei antice - vol. 1: Orfismul şi presocraticii |ed. 2022

38.00 Lei

Filosofia » atât din punct de vedere semantic (sau lexical), cât şi din punct de vedere conceptual este o creaţie tipic grecească. De fapt, dacă în privinţa celorlalte componente a..

Showing 1 to 11 of 11 (1 Pages)