Clerul în dreptul particular al Bisericii Arhiepiscopale Majore din România

  • Product Code: 978-973-141-918-3
  • Availability: In Stock

40.00 Lei

Tags: drept canonic, cler

Book Information
Publisher Galaxia Gutenberg
Collection Canonica
Author Ioan Alexandru Pop
Year of publication 2021
Number of pages 338
ISBN 978-973-141-918-3
Format 13x20

Lucrarea de față ne captează atenția asupra dreptului canonic, în particular al dreptului Bisericii Române Unite, referindu-se în special la disciplina clerului căsătorit, situație specifică Bisericilor răsăritene și implicit Bisericii de rit greco-bizantin român, comun Bisericii Române ortodoxe și greco-catolice. Este cunoscut, iar lucrarea de față reiterează, faptul că „pe teritoriul României de azi, creștinismul și prin urmare Biserica greco-catolică, nu are origini orientale sau bizantine, așa cum s-ar crede, ci ia naștere în secolul al II-lea odată cu cucerirea romană a Daciei prin sosirea în acest teritoriu a coloniștilor romani creștini, când încă nu exista tradiția bizantină (...). Apoi, atunci când, în secolul al IV-lea ia naștere tradiția bizantină în Biserica din Constantinopol, Biserica de pe teritoriul Transilvaniei de azi se afla sub jurisdicția Pontifului roman și a rămas așa până în secolul al VIII-lea, când a trecut sub jurisdicția patriarhului de Constantinopol” (cf.p. 299). Acest lucru explică inclusiv dezvoltarea tradiției bizantine pe teritoriul întregii Românii; explică faptul că cele două tradiții latină și bizantină sunt venerabile și au transmis valori perene în ceea ce privește disciplina sacramentelor, a clerului și a vieții Bisericii la modul general.


Părintele Ioan Alexandru Pop ne prezintă un studiu despre evoluția dreptului particular din Biserica Română Unită, în special asupra aspectelor normative desprinse din cele trei Concilii Provinciale (1872, 1882 și 1900) pornind de la izvoarele canonice comune Bisericii universale și Ritului Constantinopolitan, ajungând la expunerea critică a formulării dreptului particular și necesitatea evoluției ulterioare a corpului legislativ din Biserica Română Unită. Acest studiu, desfășurat cu ocazia studiilor doctorale, ajunge astăzi la cititorul de limbă română, contribuind la dezvoltarea surselor bibliografice de specialitate destinate teologilor români, adăugându-se patrimoniului Bisericii Române Unite care își continuă menirea istorică și misiunea de apostolat în direcția refacerii unității Bisericii lui Hristos!


+ Virgil Bercea

Episcop de Oradea Mare
Book Information
Publisher Galaxia Gutenberg
Collection Canonica
Author Ioan Alexandru Pop
Year of publication 2021
Number of pages 338
ISBN 978-973-141-918-3
Format 13x20

Write a review

Please login or register to review