Lucian Dîncă

Alexandria și Antiohia. Două școli teologice în creștinismul antic

Lucian Dîncă

Alexandria și Antiohia. Două școli teologice în creștinismul antic

59.00 Lei

 Conform revelației biblice, Cuvântul întrupat trebuie mărturisit, deopotrivă, drept Dumnezeu adevărat: “La început era Cuvântul, şi Cuvântul era la Dumnezeu, și Cuvântul er..

Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să fie îndumnezeit

Lucian Dîncă

Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să fie îndumnezeit

45.00 Lei

Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să fie îndumnezeit Îndumnezeirea omului prin întruparea Cuvântului lui Dumnezeu în scrierile sfântului Atanasie de AlexandriaÎnvățătura În..

Experienţa conciliară a Bisericii în primul mileniu

Lucian Dîncă

Experienţa conciliară a Bisericii în primul mileniu

50.00 Lei

Politică religioasă în Biserica Una și Indiviză. Izvoarele implicării puterii politice în organizarea și desfășurarea primelor șapte concilii ecumenice.Primul mileniu al creş..

Tatăl nostru. Comentarii patristice

Lucian Dîncă

Tatăl nostru. Comentarii patristice

14.00 Lei

Tatăl nostru... Este rugăciunea omului în drum spre Patrie, dar și a omului care trăiește relații fraterne cu semenii săi. Este rugăciunea care nu permite nicio barieră&n..

Părinții Augustinieni Asumpționiști la ceas aniversar

Lucian Dîncă

Părinții Augustinieni Asumpționiști la ceas aniversar

0.00 Lei

Părinții Augustinieni Asumpționiști la ceas aniversar - 80 de ani de prezenţă la Bucureşti. Părinții Augustinieni Asumpționiști, numiți pe scurt Asumpționiști, au fost fondați d..

Martori ai lui Cristos în comunism. Părinţii asumpţioniști în Dosarele Securităţii

Lucian Dîncă

Martori ai lui Cristos în comunism. Părinţii asumpţioniști în Dosarele Securităţii

50.00 Lei

În această lucrare, mi-am propus să aduc un omagiu călugărilor care au activat în această misiune, şi mai ales celor care au trebuit să facă faţă totalitarismului politic, suprimăr..

Teologie şi filosofie între Orient şi Occident

Lucian Dîncă

Teologie şi filosofie între Orient şi Occident

25.00 Lei

Simpozionul internațional „Teologie și filosofie intre Orient și Occident" reprezintă prima ediție din ciclul de conferințe organizate de Centrul „Šfinții Petru și Andrei" împreună..

CONCILIILE ECUMENICE Constantinopol II (553) & III (680-681) și Niceea II (787)

Lucian Dîncă

CONCILIILE ECUMENICE Constantinopol II (553) & III (680-681) și Niceea II (787)

38.00 Lei

Biserica a înțeles învățătura lui Isus Cristos datorită predicării apostolilor și a întâistătătorilor orânduiți de aceștia drept succesori ai lor și propovăduitori ai Evangheliei î..

Sfântul Atanasie cel Mare, Arhiepiscop de Alexandria,  văzut de istoricii bisericeşti

Lucian Dîncă

Sfântul Atanasie cel Mare, Arhiepiscop de Alexandria, văzut de istoricii bisericeşti

45.00 Lei

Sfântul Atanasie cel Mare, Arhiepiscop de Alexandria, văzut de istoricii bisericești: Socrate din Constantinopol, Sozomen Scolasticul, Teodoret de Cyr, Filostorgiu și  Louis‑S..

Conciliile ecumenice: Efes si Calcedon. Monografii

Lucian Dîncă

Conciliile ecumenice: Efes si Calcedon. Monografii

30.00 Lei

Conciliile de la Efes, 431, și Calcedon, 451, definesc dogma cristologică. În Isus din Nazaret, făcut om pentru noi și pentru a noastră mântuire, Părinții conciliari recunosc,..

Conciliile ecumenice: Niceea I si Constantinopol I. Monografii

Lucian Dîncă

Conciliile ecumenice: Niceea I si Constantinopol I. Monografii

30.00 Lei

Conciliile de la Niceea, 325, și Constantinopol, 381, definesc dogma Sfintei Treimi. Mai întâi la Niceea, Părinții conciliari au dezbătut asupra dumnezeirii Fiului, realitate negat..

Showing 1 to 11 of 11 (1 Pages)