Slava lui Dumnezeu: o estetică teologică vol. VII Teologie. Noul Testament

 • Hans Urs von Balthasar
  • Product Code: 978-973-141-752-3
  • Availability: In Stock

  57.00 Lei

  Tags: Hans Urs von Balthasar

  Book Information
  Publisher Galaxia Gutenberg
  Collection Hans Urs von Balthasar
  Author Hans Urs von Balthasar
  Translator Maria-Magdalena Anghelescu
  Year of publication 2020
  Number of pages 400
  ISBN 978-973-141-752-3
  Format 16x23

  Nu un „concept” − conceptul de slavă − urmează a fi „analizat” aici, ci un cifru al plenitudinii se vrea integrat în această plenitudine. Interesul nostru este sintetic; tocmai de aceea ultima teologie neotestamentară, cea ioanică, ne va fi mereu punctul de fugă și destinația, deși toate teologiile neotestamentare rămân într-o permanentă mișcare de avansare (în meditația mereu deschisă a Bisericii) și de înălțare (spre Dumnezeu). Importante  pentru noi sunt viitorul și gura de vărsare, iar nu categoriile ce-au trebuit integrate în stadiul în care erau încă sursă, material, condiție. Ci doar unicul lucru ce vrea să se exprime prin toate acestea: pe el îl urmărim, fără să ne închipuim că l-am fi cucerit (Filipeni 3,12 sq.).

  Vechiul Testament este și rămâne introducerea teologică și prin urmare și epistemologică pentru înțelegerea celui Nou. Chiar apostolul păgânătății nu-și poate scuti ascultătorii de o sinopsă a istoriei mântuirii, oricât de mult le-ar lua altminteri din povara vechilor observanțe. Câtă credință veterotestamentară trebuie să le atribuie Pavel cititorilor săi din Roma, în majoritate păgâni, dacă trebuie să lupte simultan pe două fronturi, unul iudaist și altul antilegalist! Tocmai prin frângerea ei la mijloc Scriptura își oglindește conținutul unic, indivizibil: mântuire trecând prin judecată. Vechiul Testament este, la capătul său, un singur strigăt cerând împlinirea, incapabil de a contura câtuși de puțin forma acestei împliniri pe care o postulează prin întrega lui structură. Retrospectiv însă, de la împlinirea în Hristos, se poate arăta că tocmai această formă, și numai ea, corespunde celor postulate, dar se vede totodată că, din fragmentele disponibile Vechiului Testament, această formă nu s-ar fi putut rotunji niciodată în întregimea ei. Căci întregul nu exista în fragmente ca în piesele unui puzzle prea dificil pentru un copil, căruia un adult îi ajută să-l compună; ci el a rezultat abia printr-o sinteză posibilă numai lui Dumnezeu și absolut de nedescoperit pentru om. Și totuși omul avea toate piesele, ea se afla în acele fragmente, astfel încât, retrospectiv, omul a putut s-o recunoască, dar a trebuit s-o recunoască în același timp ca opera unică a lui Dumnezeu în istorie.


  SLAVA LUI DUMNEZEU - O estetică filosofică

  Notațiile volumelor pentru ediția românească

  I: Vederea formei

  II: Studii despre stilurile teologice: stiluri clericale (de la Irineu la Bonaventura)

  III: Studii despre stilurile teologice: Stilurile laice (de la Dante la Péguy)

  IV: În spațiul metafizicii. Antichitatea (de la Homer până la Toma)

  V: În spațiul metafizicii. Epoca modernă (de la Eckhart până în ziua de azi)

  VI: Teologia. Vechiul Testament

  VII: Teologia. Noul Testament 

  Book Information
  Publisher Galaxia Gutenberg
  Collection Hans Urs von Balthasar
  Author Hans Urs von Balthasar
  Translator Maria-Magdalena Anghelescu
  Year of publication 2020
  Number of pages 400
  ISBN 978-973-141-752-3
  Format 16x23

  Write a review

  Please login or register to review