Acreditare CNCS

Editura Galaxia Gutenberg este acreditată de CNCS cod 141, astfel încât lucrările publicate la noi pot fi luate în considerare în procesul de promovare în cariera profesorală.


Editura Galaxia Gutenberg publică atât lucrări științifice de specialitate, destinate învățământului universitar sau preuniversitar, cât și volume de istorie și studii culturale, filosofie, filologie, teologie, spiritualitate, etnografie, matematică, limbi străine, științe sociale, chimie, drept, artă etc.,  de asemenea lucrări de beletristică în genuri diverse, destinate unui public larg.


https://uefiscdi.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri_arhiva_2010.pdf