Despre noi

Editura Galaxia Gutenberg a fost înfiinţată în anul 2001, ca răspuns la nevoia de carte de calitate. În lucrări filosofice sau teologice, în comentarii sau dezbateri de idei, în eseuri sau jurnale, în enciclopedii sau tratate de istorie, în predici sau lucrări academice, marii autori ai Spiritualităţii apusene şi autohtone au fost redescoperiţi sau prezentaţi pentru prima oară cititorului român.

Scopul nostru este promovarea valorilor, fie că sunt din domeniul religios, sau din sfera laicului, atât prin intermediul traducerilor (din Giovanni Reale, Scott Hahn, Peter Kreeft, Adrienne von Speyr, cardinal Tomas Spidlik,  Karl Rahner, Etienne Gilson, Hans Urs von Balthasar sau Joseph Ratzinger-Papa Benedict al XVI-lea, arhiepiscop Fulton Sheen), cât și din rândul autorilor autohtoni (poeți clasici români, romanele lui Radu Țuculescu, memoriile sopranei Virginia Zeani, amintirile din închisoare ale Pr. Matei Boilă şi Pr Tertulian Langa sau Pildele părintelui Nicolae Pura).

Editura noastră numără numeroase titluri structurate pe colecții tematice precum: Exegetica, Hans Urs von Balthasar,  Familia creștină, Aletheia, Apologetica, Carieră cu Suflet, Anima, Adrienne von Speyr, Artă şi rugăciune, 30 de minute de reflecție, Caietele Pio Romeno, Canonica, Itinera, Lumen Vitae, Communio, Iubirea si Omul, Historia, Fides, Monografii, Metamorphosis, Roman.Palimpsest, Cartea vie, Cartea de referinţă, Intellectus Fidei, Palaios, Carte de rugăciuni, Duhovnicul meu, Note de călătorie, Opera Omnia, Medalion, Phronesis, Poeţi în rugăciune, Şcoala Ardeleană, Surse scolastice, Quaestio, Symbolon, Ludicum, Signum, Studia, Teme patristice, Veritas, AGRU Seria Istorică, Teologia etc.

Și din toate domeniile:

· filosofie (colecţiile Aletheia, Phronesis, cu seria „Istoria filosofiei antice”);

· teologie (seria „Introducere şi comentariu la Sfânta Scriptură”, care cuprinde 10 volume, fiecare dintre ele prezentând un studiu biblic foarte bine documentat al autorilor Raymond E. Brown, Joseph A.Fitzmyer, Roland E.Murphy);

· istoria Bisericii, istoria regimului comunist din România (Istoria creștinismului anticPădurea răzvrătităIstoria Bisericii Române Unite);

· mărturii ale rezistenței anticomuniste (Lanţuri și teroareTrecând pragul tăceriiTriunghiul morții);

· carte religioasă, meditaţie şi exerciţii spirituale, carte de rugăciune;

· antologii literare ale scriitorilor clasici (Medalioane literare – Ion Agârbiceanu, coord. Ion Buzași);

· memorii (Trecând pragul tăcerii - carte de memorii a Pr. Tertulian Langa, Canta che ti passa: Virginia Zeani);

 · viața familiei (colecția „Iubirea şi omul”, publicată în colaborare cu Institutul Pontifical Ioan Paul al II-lea: Studii despre Căsătorie şi Familie – Roma);

· educație și cateheze (De vorbă cu părințiiNoi povestiri pentru școală și cateheză);

· cărţi pentru copii și tineri (Povestioarele pentru suflet ale lui Bruno Ferrero, jurnal secret, poezii, cărţi de colorat etc);

· poezie (colecţia Poeţi în rugăciune în care o să regăsiţi marii poeţi români precum Mihai Eminescu, Octavian Goga, Alexandru Vlahuţă, George Coşbuc, Alexandru Macedonski etc.);

· romane (Ora păianjenului, a lui Radu Țuculescu, Femeia cu șapte pălării – premiul de debut al Otiliei Țiganaş);

· viețile sfinților (Tânărul FranciscTereza NeumanViața Tânărului Dominic Savio);

· apologetică (De ce sunt catolic. 40 de argumenteStrigătele lui Isus pe cruce);

· patristică (Biblia și Părinții Bisericii. Parcurs istoric al utilizării Sfintei Scripturi în primele secole ale BisericiiScrieri apocrife și viziuni profetice, Iudaism și creștinism în comentariile patristice la Cartea Genezei);

· exegetică (Psalmii. Exegeze și comentarii mistice, volumele I-III) etc.

De asemenea, în oferta editurii se regăsesc mai multe titluri din opera unor titani ai teologiei și filosofiei apusene precum Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger, Giovanni Reale sau Adrienne von Speyr pentru prima oară editați în România, rod al unei colaborări excelente cu edituri de prestigiu din Europa și SUA: Editions du Cerf, Gallimard, Editions du Seuil, Johannes Verlag, Herder Verlag, Editrice Vaticana, Edizione Dehoniane, Sophia Institute, Franciscan Media, Liguori Press etc.

Toate cărțile editate la Galaxia Gutenberg ajung în librăriile și la partenerii distribuitori din țară și străinătate pe baza contractelor de colaborare existente, astfel că orice pasionat de lectură de la oraș sau de la sat se poate bucura de titluri pe măsură.

Cărțile noastre pot fi găsite în cataloage internaționale precum Worldcat sau Deutsche Nationalbibliothek.


 

La Casa editrice Galaxia Gutenberg è stata fondata nel 2001, in risposta alla necessità di libri di qualità in Romania. Negli scritti filosofici o teologici, nei commenti o nei dibattiti di idee, saggi o riviste, enciclopedie o trattati storici, sermoni o opere accademiche, i grandi autori di spiritualità occidentale e autoctona sono stati riscoperti o presentati per la prima volta al lettore rumeno.

 Il nostro obiettivo è promuovere i valori, provenienti dall’ambito  religioso o laico, non solo attraverso le traduzioni dei grandi pensatori internazionali (da Karl Rahner, Etienne Gilson, dal cardinale Tomas Spidlik, da Hans Urs von Balthasar o da Joseph Ratzinger-Pope Benedict XVI)  ma anche attraverso quelle degli scrittori autoctoni (i commenti esegetici ai Salmi di Liviu Pandrea, i romanzi di Radu Ţuculescu, i Memoirs di Virginia Zeani soprano, i Le memoirs dalle prigioni comuniste di Pr. Matei Boila e Pr di Tertulliano Langa, la Poesia di Cristian Bădiliţă o la Storia della Chiesa di Zenovie Paclişanu).

 La nostra Casa editrice ha oltre 1.000 titoli nei campi di: filosofia, teologia, libro religioso, meditazione e esercizi spirituali, libro di preghiere, storia della chiesa, storia del regime comunista in Romania, memorie, vita familiare, educazione e catechesi, libri per bambini e giovani, poesia religiosa, romanzi, vite di santi.

A partire dal 2016, l'offerta dell'Editore comprende diversi titoli tratti dai titoli di teologia e filosofia occidentali come Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger o Adrienne von Speyr.


 


Modalitatea de atragere a propunerilor de manuscrise spre publicare 

Departamentul Editorial al editurii Galaxia Gutenberg, format din specialiști pe fiecare domeniu,  stabilește politicile editoriale ale editurii și coordonează aspectele de ordin științific ale activității acesteia.

Atragerea manuscriselor științifice este facilitată de diverse parteneriate și colaborări precedente cu instituții de învățământ și cultură prestigioase din România, precum: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Nord Baia Mare, Academia Română (Institutul de Istorie „George Barițiu”, Centrul de Studii Transilvane), Centrul de studii bizantine „Sfinții Petru și Andrei” București, Universitatea București, Muzeul de istorie Baia-Mare, facultăți de teologie din țară și străinătate.

Propunerea de editare

Editura Galaxia Gutenberg este onorată de orice dorinţă de colaborare şi vine în întâmpinarea potenţialilor autori. Facem în continuare câteva precizări pentru o bună conlucrare.

Primul pas pentru iniţierea unei colaborări cu noi presupune ca autorul să facă în scris o propunere de editare ce se va depune, în două exemplare, la sediul editurii. Pentru a facilita avizarea propunerii în Consiliul Editorial, este de dorit ca aceasta să aibă structura prezentată în continuare:

Adresabilitatea (10-20 rânduri). Se va preciza care sunt grupurile de potenţiali cititori (elevi, studenţi, ingineri, economişti etc.), arătându-se succint sub ce aspect cartea ar putea interesa diferitele categorii de utilizatori.

Conţinutul (orientativ, o pagină). Vor fi specificate titlurile capitolelor şi scurte caracterizări ale conţinuturilor acestora. Este de dorit ca din descrierea tematicii capitolelor, a modului de tratare, precum şi a mijloacelor utilizate (diagrame, fotografii, rezultate experimentale etc) să rezulte particularităţile lucrării şi necesitatea publicării acesteia. Se va estima numărul de pagini al lucrării în formatul uzual de carte (17 cm x 24 cm, 14,7cm x 20,5 cm).

Concurenţa (10-20 rânduri). Se vor cita 2-5 cărţi cu tematică similară (autori, titlu, editură, anul publicării), împreună cu câteva cuvinte de caracterizare din care să rezulte aportul noii opere propusă spre editare.

Autorii (10-30 rânduri). Se vor evidenţia preocupările şi experienţa autorilor aşa cum rezultă ele din publicaţii anterioare (articole, rapoarte de cercetare, cărţi etc.).

 

PEER REVIEW

Promovarea cărților științifice împreună cu cele care fac parte din câmpul științelor sociale și umaniste, incluzând și lucrările beletristice, reprezintă obiectivul principal al activității noastre editoriale.

Ne adresăm unui public vast alcătuit din studenți, masteranzi, profesori, cercetători, academicieni, toți cei pasionați de lecturile de specialitate.

Parteneriatele create, buna colaborare cu autorii, numărul mare de comenzi primite pe magazinul online al editurii și mai ales feed back-ul primit de la cititorii noștri, ne conferă garanția valorii cărților publicate și ne obligă totodată la îmbunătățirea continuă a publicațiilor și sporirea vizibilității editurii.

Activitatea științifică a autorilor și a referenților de marcă, precum și diversitatea editorială, asigură calitatea cărților publicate de Galaxia Gutenberg.

Una dintre strategiile principale ale editurii este procesul de peer review, care se bazează pe obiectivitatea referenților de marcă, personalitați ale vieții științifice și culturale din domeniul filosofiei, psihologiei, filologiei, teologiei și istoriei cu care colaborăm.

Prof. univ dr. Ovidiu Augustin Ghitta

Decanul Facultatii de Istorie si Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

 

Prof. univ dr. Ruxandra Cesereanu

Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

 

Conf. univ. dr. Alin Tat

Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

 

Conf. univ. dr. Nicoleta Marțian

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Univ. Babeș-Bolyai

 

Conf. univ. dr. Sorin Marțian

Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Universitatea «Babeş-Bolyai», Cluj-Napoca

 

Prof. Lect. Simona Zetea

Facultatea de Teologie Greco-Catolică (Universitatea „Babeş-Bolyai”)

 

Prof. lect. Univ. Neagota Bogdan

Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai

 

Prof. univ. dr Barta Cristian

Decan al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică

 

Prof. lect. univ. Cristian Baumgarten

Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai

 

 Lector dr. Marina Cristea

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere

 

Ana-Maria Botnaru

Facultate de Litere a Universitatii din Bucuresti

 

Lector univ. Lucian Dîncă

Universitatea din București, Facultatea de teologie romano-catolică

 

Vasile Barbulovici

Visiting Professor la Institutul de Studii Ecumenice “Ban Bernardino” din Veneția.

 

Prof. univ. dr Emil Dumea

Institutul Teologic Romano Catolic  Iași

 

Lector univ. pr. dr. Ioan Tîmbuș

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare

 

Prof. univ. dr. Alexandru Buzalic

Departamentului Oradea al Facultății de Teologie greco-catolică din cadrul univ. Babeș-Bolyai

 

Prof. univ. dr. Francesca Băltăceanu

Universitatea București

 

Prof. univ. dr. Monica Broșteanu

Universitatea București

 

Conf. univ. dr. Ștefan Lupu

Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” Iași

 

Conf. univ. dr. Tereza Brîndușa Palade

SNSPA - București

 

Cristian Șoimușan

Traducător, licențiat în limbi clasice

 

 Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean

Universitatea Petru Maior Târgu Mureş

 

Conf. univ. dr. William Bleiziffer

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Greco-Catolică Dep. Blaj

 

Pavol Dancak, prof dr. hc

Universitatea Slovacia

 

Pr. conf. univ. dr.  Acatrinei Ștefan

Institutului Teologic Franciscan din Roman

 

Prof. univ. dr. Ion Buzași

Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia

 

Pr. conf. univ. dr. Ioan MITROFAN

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj.

 

Pr. conf. univ. dr. Anton RUS

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj

 

Pr. conf. univ. dr. Eugen JURCA

Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Departamentul de Asistență Socială

 

Conf. univ. Dan RUSCU

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Cluj-Napoca

 

lect. univ. pr. dr.  Călin Pațulea

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj

 

Beatrice Ungar

redactor șef al săptămânalului german “Hermannstädter Zeitung”

și consilier județean

Preluarea manuscrisului de la autor se face de către responsabilul departamentului editorial în format electronic (de preferabil word), care îl va trimite redactorului din domeniul specific. Redactorul verifică aspectele minimale premergatoare pentru trimiterea manuscrisului la doi referenți de specialitate, și anume:
- să aibă 2 referenți de specialitate;
- subiectul tratat să fie de actualitate, să conțină elemente de noutate, originale, corespunzătoare standardelor și tematicii domeniului;
- conținutul științific al materialului să fie substanțial;
- argumentarea științifică a ideilor să fie logică;
- sursele bibliografice să fie relevante și utilizate corect. În egală măsură, citarea literaturii de specialitate trebuie să fie corectă;
- claritatea, concizia și acuratețea textului;
- lipsa erorilor, conceptelor greșite și a ambiguităților;
- stilul concis și elevat;
- manuscrisul să contribuie la dezvoltarea teoriei în domeniu;
- concluziile manuscrisului să concorde cu obiectivul acestuia.

Selectarea lor se face din lista de referenți cu care editura colaborează și care și-au dat acordul de a participa la procesul de peer review. Cei doi referenți de specialitate desemnați vor evalua lucrarea individual, după cele cinci criterii stabilite:
- originalitatea (să aibă esență, o idee proprie, care să stea la baza lucrării);
- valoare științifică (să arate relevanța lucrării asupra activității de cercetare din mediul academic și impactul pe care îl are asupra domeniului respectiv);
- să nu existe neconformități;
- calitatea lucrării științifice (fundamentarea științifică a conținutului lucrării, maniera de realizare a modelelor de analiză, gradul de originalitate a temei);

- actualitatea temei abordate de autor (fiecare autor trebuie să vină cu ceva nou, inovativ pentru domeniul în care activează).


 


Cărţile editurii Galaxia Gutenberg se găsesc în cadrul următoarelor biblioteci:

Biblioteca Naţională a României

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Biblioteca Naţională a Germaniei

Biblioteci universitare

 • -Biblioteca Academiei Române;
 • -Biblioteca Central Universitare "Lucian Blaga" Cluj-Napoca;
 • -Biblioteca Central Universitare "Mihai Eminescu" Iaşi; 
 • -Biblioteca Central Universitare "Eugen Todoran" Timişoara
 • -Biblioteca Central Universitara Carol I
 • -Biblioteca Universităţii din Oradea
 • -Biblioteca Universităţii din Pitești
 • -Biblioteca Universitaţii din Sibiu
 • -Biblioteca Universităţii din Alba Iulia
 • -Biblioteca Universităţii din Suceava
 • -Biblioteca Universităţii din Craiova

Biblioteca Metropolitană București

Biblioteci Judeţene

 • Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare
 • Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea
 • Biblioteca Judeţeană „George Coșbuc” Bistriţa
 • Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” Buzău
 • Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga: Cluj-Napoca
 • Biblioteca Judeţeană „Alex și Aristia Aman” Craiova
 • Biblioteca Judeţeană Satu Mare
 • Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad
 • Biblioteca Judeţeană „Astra” Sibiu
 • Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iași
 • Biblioteca Judeţeană „Sorin Titel” Timișoara
 • Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov

Biblioteci Municipale

 • Biblioteca Municipală „Sebastian Bornemisa” Orăștie
 • Biblioteca Municipală Gherla

Facultăţi, centre și instituţii

 • Institutul Teologic „Sapienţia” Iași
 • Institutul Teologic Penticostal București
 • Institutul Teologic Romano-Catolic Seminarium Incarnatæ Sapientiæ, Alba – Iulia
 • Institutul  Greco-Catolic Sf Ioan Evanghelistul, Cluj-Napoca
 • Biblioteca Şcolii Naţionale de de Studii politice și Administrative București (SNSPA)
 • Biblioteca Facultăţii de Teologie Greco-Catolică Cluj- Napoca
 • Biblioteca Seminariului Teologic Greco-Catolic „Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan”, Oradea
 • Biblioteca Facultăţii de Teologie Romano-Catolica București
 • Centrul Recreativ-Cultural pentru Tineret „Don Bosco” Bacău
 • Biblioteca Academiei Române – filiala Iași
 • Biblioteca Academiei Române – filiala Cluj Napoca
 • Forumul Democrat al germailor din Romania

 

Cărţile editurii Galaxia Gutenberg se găsesc atât în librăriile fizice sau on-line, cât și la distribuitorii tradiționali de carte:

Librării colaboratoare:

Librării online:

Librării fizice în ţară:

 • Librăria Corina Arad
 • Librăria Gramma Arad
 • Librăriile Maralibris Baia Mare
 • Librăria Logos Beclean
 • Librăria Aletheia Bistriţa
 • Librăria Şt. O. Iosif  Brașov
 • Librăria Sf Iosif  București
 • Librăria Pauline București
 • Librăria Bizantină București
 • Librăria Sophia București
 • Librăria Viaţa Creștină Cluj-Napoca
 • Librăria Prăvălia cu Cărţi Constanţa
 • Librăria Sapienţia Iași
 • Sedcom Libris Iași(cu lanţul de librării)
 • Librăria Sf. Tereza Oradea
 • Sedcom Libris Suceava (Librăriile Alexandria din ţară)
 • Direct Client Services (Librăriile Cărturești din ţară)
 • Librăriile Humanitas din ţară
 • Librăria Nordlibris Satu Mare
 • Libris Eminescu Târgu Mureș
 • Librăria Esotera Timișoara

Distribuitori de carte:

 • Depozitul de Carte Supergraph
 • Zeta Distribution Srl