Despre noi

Editura “Galaxia Gutenberg” a fost înfiinţată în anul 2001, ca răspuns la nevoia de carte de calitate. În lucrări filosofice sau teologice, în comentarii sau dezbateri de idei, în eseuri sau jurnale, în enciclopedii sau tratate de istorie, în predici sau lucrări academice, marii autori ai Spiritualităţii apusene şi autohtone au fost redescoperiţi sau prezentaţi pentru prima oară cititorului român.

Scopul nostru este promovarea valorilor, fie că sunt din domeniul religios, sau din sfera laicului, atât prin intermediul traducerilor (din Karl Rahner, Etienne Gilson, cardinal Tomas Spidlik, Hans Urs von Balthasar sau Joseph Ratzinger-Papa Benedict al XVI-lea), cât și din rândul autorilor autohtoni (romanele lui Radu Țuculescu, memoriile sopranei Virginea Zeani, amintirile din închisoare ale Pr. Matei Boilă şi Pr Tertulian Langa sau Pildele părintelui Nicolae Pura).

Editura noastră numără peste 1000 de titluri din domeniile:

· filosofie (colecţiile Aletheia, Phronesis, în care, până în momentul de faţă, au aparut 7 din cele 10 volume ale seriei Istoria filosofiei antice) ;

· teologie (seria “Introducere şi comentariu la Sfânta Scriptură”, care cuprinde 10 volume, fiecare dintre ele prezentând un studiu biblic foarte bine documentat al autorilor Raymond E. Brown, Joseph A.Fitzmyer, Roland E.Murphy) ;

· carte religioasă, meditaţie şi exerciţii spirituale, carte de rugăciune ;

· istoria Bisericii, istoria regimului comunist din România (Istoria creștinismului antic, Pădurea răzvrătită - mărturii ale rezistenței anticomuniste, Lanţuri și teroare) ;

· memorii (Trecând pragul tăcerii - carte de memorii a Pr. Tertulian Langa, Canta che ti passa: Virginia Zeani ) ;

 · viața familiei (colecția “Iubirea şi omul”, publicată în colaborare cu Institutul Pontifical Ioan Paul al II-lea Studii despre Căsătorie şi Familie – Roma) ;

· educație și cateheze (colecția “Familia creștină”)

· cărţi pentru copii și tineri (Povestioarele pentru suflet ale lui Bruno Ferrero, jurnal secret, poezii, cărţi de colorat etc) ;

· poezie (colecţia Poeţi în rugăciune în care o să regăsiţi marii poeţi români precum Mihai Eminescu, Octavian Goga, Alexandru Vlahuţă, George Coşbuc, Alexandru Macedonski etc.) ;

· romane (Ora păianjenului, a lui Radu Țuculescu, Femeia cu șapte pălării – premiul de debut al Otiliei Țiganaş) ;

· viețile sfinților ( Tânărul Francisc, Tereza Neuman, Viața Tânărului Dominic Savio) ;

Începând cu 2016, în oferta editurii se regăsesc mai multe titluri din opera unor titani ai teologiei și filosofiei apusene precum Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger sau Adrienne von Speyr.


 


La Casa editrice Galaxia Gutenberg è stata fondata nel 2001, in risposta alla necessità di libri di qualità in Romania. Negli scritti filosofici o teologici, nei commenti o nei dibattiti di idee, saggi o riviste, enciclopedie o trattati storici, sermoni o opere accademiche, i grandi autori di spiritualità occidentale e autoctona sono stati riscoperti o presentati per la prima volta al lettore rumeno.

 Il nostro obiettivo è promuovere i valori, provenienti dall’ambito  religioso o laico, non solo attraverso le traduzioni dei grandi pensatori internazionali (da Karl Rahner, Etienne Gilson, dal cardinale Tomas Spidlik, da Hans Urs von Balthasar o da Joseph Ratzinger-Pope Benedict XVI)  ma anche attraverso quelle degli scrittori autoctoni (i commenti esegetici ai Salmi di Liviu Pandrea, i romanzi di Radu Ţuculescu, i Memoirs di Virginia Zeani soprano, i Le memoirs dalle prigioni comuniste di Pr. Matei Boila e Pr di Tertulliano Langa, la Poesia di Cristian Bădiliţă o la Storia della Chiesa di Zenovie Paclişanu).

 La nostra Casa editrice ha oltre 1.000 titoli nei campi di: filosofia, teologia, libro religioso, meditazione e esercizi spirituali, libro di preghiere, storia della chiesa, storia del regime comunista in Romania, memorie, vita familiare, educazione e catechesi, libri per bambini e giovani, poesia religiosa, romanzi, vite di santi.

A partire dal 2016, l'offerta dell'Editore comprende diversi titoli tratti dai titoli di teologia e filosofia occidentali come Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger o Adrienne von Speyr.